Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Witamy wiosnę

21 marca był w szkole kolorowym dniem. Pierwszaki ubrały się w barwy biało-żółte, klasa druga na czerwono, a trzecia na niebiesko. W kolorowym korowodzie przeszły ulicami wioski ciesząc się z wiosny. Napisały także powitalne listy, które umieszczono w różnych miejscach na terenie szkoły. Na koniec odbył się mini happening poparcia i solidarności z walczącą Ukrainą.

Witamy wiosnę - galeria

Wersja XML