Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty

PDFStatut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach.pdf

PDFREGULAMIN ŚWIETLICY PSP Żywocice.pdf
PDFkarta-zgloszenia-do-swietlicy-szkolnej.pdf

PDFRegulamin stołówki w PSP w Żywocicach.pdf
DOCXKarta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej.docx

PDFPunktowy regulamin oceniania zachowania.pdf

 

Ogólne zasady zdalnej pracy z uczniem na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19:
PDFProcedura nauczania zdalnego i hybrydowegov-5-0-0.pdf
Procedury postępowania podczas pandemii COVID – 19:
PDFProcedury postępowania od 01.09.2021.pdf
 

PDFKWME - Informacja o projekcie - ogólna-1.pdf
PDFKWME - Regulamin 9.1.2 - A3.pdf

 

Wersja XML